Patientinformation

På denne side kan du læse nærmere omkring de behandlinger der tilbydes.

Urologi

Vandladningsproblemer, inkontinens, lidelser i urinrør, blære og nyrer, udredning for blod i urinen, prostatalidelser, impotens, penile og skrotale lidelser samt ESWT / shockbølgebehandling mod impotens (se under praktisk information).

Kirurgi

Vurdering af lyskebrok, hæmorider, åreknuder, mave- og navlebrok.

Sports- og belastningsskader

Vurdering og behandling af tennisalbue, hælespore, achillessenebetændelse og seneskedebetændelse m.m..

Sår

Vurdering af sår fx sukkersygepatienter mhp. ESWT behandlinger.

Operation for forhudsforsnævring (circumsicio)

Hvad er forhudsforsnævring
Forhudsforsnævring er en forsnævring af forhuden på penis. Forhuden kan være så snæver, at den ikke kan føres tilbage, og det kan føre til infektion under forhuden eller gøre det svært at rengøre sig. Nogle gange kan det give problemer/smerter ved et samleje, da der kan være vanskeligheder med at føre forhuden tilbage under rejsning.

Før operationen
Er du i behandling med Børnemagnyl (Hjertemagnyl), skal du holde pause hermed i 7 dage inden operationen (Magnyl øger tendensen til blødning). Det samme gælder, hvis du spiser fiskeolie eller lignende naturprodukter. Får du anden blodfortyndende medicinsk behandling skal det oplyses, og du skal evt. have en anden form for blodfortyndende behandling, f.eks. som injektion (heparin) i flere dage op til operationen.

Hvordan foregår operationen?
Der anlægges lokalbedøvelse med indsprøjtning af lokalbedøvelsesmiddel under huden ved roden af penis. Bedøvelsen virker efter ca. 15 minutter. Du vil under operationen kunne mærke berøring, men ikke smerte. Ved operationen fjernes den del af forhuden, som er forsnævret. Forhuden vil herved blive kortere, og penishovedet vil være blottet helt eller delvist. Hvor meget forhud der skal fjernes, kan undertiden først afgøres under operationen. Nogle gange kan man lave et lille klip, således at forhuden ligesom spreder sig ud, hvilket så giver plads til at man kan trække huden tilbage.

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

 • Forhuden vil blive syet sammen med selvopløselige tråde, som falder af efter et par uger. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan du forsigtigt trække dem ud eller gå til egen læge og få dem fjernet. Vær ikke voldsom. Forbindingen over såret kan fjernes dagen efter operationen.
 • Du kan tage brusebad dagen efter operationen (forsigtigt aftørring).
 • Undgå karbad, svømmehal og havbad indtil trådene er faldet af og såret er tørt.
 • Du skal undgå fysisk anstrengelse i ca. 1 uge, vent til evt. hævelse og ømhed er helt forsvundet.
 • Ved smerter kan du tage Panodil tabletter á 500 mg, 2 tabletter maximalt 4 gange per døgn, evt. i kombination med Ipren tabletter a 200 mg, 2 tabletter 3 gange per døgn (begge kan købes i håndkøb).
 • Seksuel aktivitet kan genoptages, når trådene er faldet af, såret er helet og ømheden har fortaget sig.
 • Vi anbefaler 2 dages sygemelding ved stillesiddende arbejde og 4-5 dage ved fysisk krævende arbejde.
 • Efter operationen vil følsomheden på penishovedet ofte have ændret sig lidt. Nogle vil have øget følsomhed, andre let nedsat følsomhed. Efter 3-6 måneder vil det endelige operationsresultat kunne bedømmes. Erfaringsmæssigt er den ændrede følsomhed ikke noget problem.
Komplikationer
Forekommer sjældent, men der kan opstå blødning og infektion.
 • Hvis forhuden hæver voldsomt og bliver blåligt misfarvet, kan det skyldes blødning. Læg dig ned, læg en ispose mod penis i op til en halv time. Hvis der fortsat er problemer, anbefaler vi, at du henvender dig til din egen læge eller lægevagten.
 • Evt. infektion vil oftest først vise sig efter nogle dage i form af hævelse, ømhed, rødme, udflåd fra såret og evt. feber. Skulle der forekomme infektion, bedes du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Vejledning til mænd der ønsker sterilisation (vasektomi)

Foretages for tiden kun mod betaling

Forberedelse
Du skal ikke være fastende, da indgrebet foregår i lokal bedøvelse. Bedøvelsen sørger for, du ikke har egentlige smerter under indgrebet. Du vil dog hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig. Får du Magnyl eller blodfortyndende medicin, bedes du kontakte os med henblik på, hvornår du skal stoppe eller holde pause med dette.

Operationen
Ved operationen bliver der sædvanligvis lagt 2 små snit på hver side af pungen. Der fjernes et lille stykke af sædstrengene, som sendes til mikroskopi, da det er vigtigt at få bekræftet, det er et stykke af sædlederen, som er fjernet. Såret lukkes sædvanligvis med selvopløselige tråde.

Efter operationen
Der påsættes en forbinding, som helst skal sidde til dagen efter. Du bør holde dig i ro resten af dagen for at undgå blødning. Ligeledes vil det være en fordel med tætsiddende underbukser. Du skal være opmærksom på, at pungen kan hæve lidt og let bliver misfarvet. Hvis der opstår en pludselig hævelse, skal man bevare roen og ligge noget koldt på, f.eks. en pose med isterninger i et håndklæde. Man bør mindst have dette på 30 min. Hvis pungen hæver betydeligt eller du får feber, skal du opsøge læge.

Såret tåler brusebad fra dagen efter operationen, men først karbad efter ca. 8 dage. Sædvanligvis vil du kunne genoptage arbejdet efter 1-2 dage, selvfølgelig afhængig af hvilket erhverv du har. Ved smerter vil almindeligt smertestillende håndkøbsmedicin være tilstrækkeligt.Vi anbefaler, at du ikke selv kører hjem efter indgrebet.

Kontrol
For at være sikker på at sædstrengen ikke er vokset sammen igen, skal du aflevere en sædprøv til undersøgelse ca. 3 måneder efter indgrebet via egen læge, hvor også vejledning og evt. glas kan udleveres.

Der kan dog gå helt op til 9-2 måneder efter indgrebet, inden alle sædceller er væk. Vi anbefaler derfor at bruge beskyttelse, indtil der ikke længere er sædceller i ejakulatet. Såfremt det ikke er sædstrengene, der er fjernet ved operationen, vil du blive kontaktet med henblik på re-operation.

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

 • Sårene vil blive syet sammen med selvopløselige tråde, som falder af efter et par uger. Hvis trådene ikke herefter er faldet af sig selv, kan du forsigtigt trække dem ud eller gå til egen læge og få dem fjernet. Vær ikke voldsom. Forbindingen over såret kan fjernes dagen efter operationen.
 • Du kan tage brusebad dagen efter operationen (forsigtigt aftørring). Undgå karbad eller svømmehal/havbad indtil trådene er faldet af og såret er tørt.
 • Du skal undgå fysisk anstrengelse i ca. 1 uge, vent til evt. hævelse og ømhed er helt forsvundet.
 • Ved smerter kan du tage Panodil tabletter á 500 mg, 2 tabletter maximalt 4 gange per døgn, evt. i kombination med Ipren tabletter a 200 mg, 2 tabletter 3 gange per døgn (begge kan købes i håndkøb).
 • Seksuel aktivitet kan genoptages, når trådene er faldet af, såret er helet og ømheden har fortaget sig.
Komplikationer
Forekommer sjældent men der kan opstå blødning og infektion.
 • Hvis pungen hæver voldsomt og bliver blåligt misfarvet, kan det skyldes blødning. Læg dig ned, læg en ispose mod pungen i op til en halv time. Hvis der fortsat er problemer anbefaler vi at du henvender dig til egen læge eller lægevagten.
 • Evt. infektion vil oftest først vise sig efter nogle dage i form af hævelse, ømhed, rødme, udflod fra såret og evt. feber. Kontakt egen læge eller vagtlæge.

Kikkertundersøgelse af urinblæren (cystoskopi)

Kikkertundersøgelse af urinblæren udføres ved tilstande med vandladningsforstyrrelser eller blod i urinen for at se selve blæreslimhinden efter for eventuelle polypper (papillomer) eller tilstedeværelse af eventuelle blæresten. Undersøgelsen kan også bruges ved vurdering af prostata (blærehalskirtlen).

Undersøgelsen
Undersøgelsen kræver ingen forberedelse og foregår i lokal bedøvelse, hvor urinrøret bedøves med lokalbedøvende creme. En lille tynd bøjelig kikkert føres gennem urinrøret op i blæren. For at kunne se hele blæreslimhinden og urinleder indmundingen fyldes vand i blæren.

Efter undersøgelsen
Der er ofte hyppig vandladning de første timer efter undersøgelsen. Er der taget vævsprøve i blæren, kan der være en smule blod i urinen ved de første vandladninger. Ved undersøgelsen kan der være konstateret forandringer i blæren, der nødvendiggør videre behandling på hospital. Ved svien efter indgrebet kan man tage almindelig håndkøbsmedicin, såsom Kodimagnyl eller Panodil/Pamol. Ved fortsatte gener skal man henvende sig til egen læge med henblik undersøgelse for blærebetændelse. Man kan eventuelt tage på arbejde efter undersøgelsen.

Komplikationer
Blærebetændelse ses meget sjældent. Ved vedvarende hyppig vandladning eller svie ved vandladningen anbefaler vi kontakt til egen læge.

Brug af Diproderm creme mod forhudsforsnævring

Hovedparten af drenge/mænd med forhudsforsnævring kan kureres med steroidcreme, som påsmøres forhuden 2 gange dagligt. Forhuden strammes let op, således at man kan se eller fornemme penishovedet bagved. Der påsmøres er tyndt lag creme fra spidsen af forhuden til det punkt, hvor penishovedet holder op. Der er overordentligt vigtigt, at man ikke trækker forhuden tilbage, så der opstår revner. Efter den ovennævnte påsmøring er det vigtigt, at man laver en form for ”forhudsgymnastik”, hvilket består i at trække forhuden tilbage flere gange i 3 minutter. Påsmøring af cremen samt “forhudsgymnastikken” skal fortsætte indtil den ambulante kontrol. Oftest vil det ende med, at forhuden trækkes helt tilbage på naturlig måde. Det er vigtigt, at man ved den ambulante kontrol vurderer resultatet, og oftest er det så vellykket, at en operation kan undlades. Man skal dog vedligeholde tilstanden nogle måneder med påsmøring af almindelig vaseline et par gange ugentligt. Ovennævnte behandling kan gentages, men kun efter vurdering i klinikken.

Behandlingsoversigt:

 • 1. uge Diproderm creme x 2 dagligt
 • 2.-5. uge Diproderm creme x 2 dagligt hver gang efterfulgt af forhudsgymnastik i 3 min.
 • 5. uge ⇒ vaseline x 1 ugentligt, hvis ikke seksuel aktivitet

Operation for stramt forhudsbånd (frenulum breve)

Hvad er forhudsforsnævring For stramt forhudsbånd kan medføre sårdannelse, arvæv, smerter ved samleje eller svær bøjning af penis hovedet ved rejsning. Nogle gange kan det give problemer/smerter ved et samleje, da der kan være vanskeligheder med at føre forhuden tilbage under rejsning.

Før operationen
Er du i behandling med Børnemagnyl (Hjertemagnyl), skal du holde pause hermed i 7 dage inden operationen (Magnyl øger tendensen til blødning). Det samme gælder, hvis du spiser fiskeolie eller lignende naturprodukter. Får du anden blodfortyndende medicinsk behandling skal det oplyses, og du skal evt. have en anden form for blodfortyndende behandling, f.eks. som injektion (heparin) i flere dage op til operationen.

Hvordan foregår operationen?
Huden påsmøres lokalbedøvende creme på operationsfeltet. Bedøvelsen virker efter ca. 15 minutter. Du vil under operationen kunne mærke berøring, men ikke smerte. Ved operationen overskæres båndet på tværs og syes på langs. Man bruger opløselige tråde, oftest 3-4 sting. Vaseline dagligt hver dag i 2-3 mdr. efter operationen.

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

 • Båndet vil blive syet sammen med selvopløselige tråde, som falder af efter et par uger. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan du forsigtigt trække dem ud eller gå til egen læge og få dem fjernet. Vær ikke voldsom. Forbindingen over såret kan fjernes dagen efter operationen.
 • Du kan tage brusebad dagen efter operationen (forsigtigt aftørring).
 • Undgå karbad, svømmehal og havbad indtil trådene er faldet af og såret er tørt.
 • Du skal undgå fysisk anstrengelse i ca. 1 uge, vent til evt. hævelse og ømhed er helt forsvundet. Ved smerter kan du tage Panodil tabletter á 500 mg, 2 tabletter maximalt 4 gange per døgn, evt. i kombination med Ipren tabletter a 200 mg, 2 tabletter 3 gange per døgn (begge kan købes i håndkøb).
 • Seksuel aktivitet kan genoptages, når trådene er faldet af, såret er helet og ømheden har fortaget sig.
 • Vi anbefaler 1 dages sygemelding ved stillesiddende arbejde og 2-3 dage ved fysisk krævende arbejde.
 • Efter operationen vil følsomheden på penishovedet ofte have ændret sig lidt. Nogle vil have øget følsomhed, andre let nedsat følsomhed. Efter 3-6 måneder vil det endelige operationsresultat kunne bedømmes. Erfaringsmæssigt er den ændrede følsomhed ikke noget problem.
Komplikationer
Forekommer sjældent, men der kan opstå blødning og infektion.
 • Hvis forhuden hæver voldsomt og bliver blåligt misfarvet, kan det skyldes blødning. Læg dig ned, læg en ispose mod penis i op til en halv time. Hvis der fortsat er problemer, anbefaler vi, at du henvender dig til din egen læge eller lægevagten.
 • Evt. infektion vil oftest først vise sig efter nogle dage i form af hævelse, ømhed, rødme, udflåd fra såret og evt. feber. Skulle der forekomme infektion, bedes du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Tapning af vandbrok (hydrocele) eller sædcyste

Før operationen
Ingen forberedelse udover almindelig vask af pungen samme dag.

Operationen
Tapningen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik på forsiden af pungen. Herefter placeres en tynd nål i hulrummet (vandbrokket-sædcysten), som tømmes for væske.

Efter operationen
De første 2-3 dage efter tapningen kan der være smerter, hvorfor man med fordel kan tage Paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil) og Ibuprofen (Ibumetin, Brufen).

Vi tilråder, at man tager det roligt til næste morgen.

Brug af stramme underbukser indtil smertefrihed anbefales. Man kan umiddelbart gå i brusebad.

Komplikationer
Hævelse og mindre blodansamling i underhuden ses jævnligt, og vil forsvinder af sig selv. Betændelse ses yderst sjældent.

Hvis det pludseligt begynder at hæve, skal man tage det roligt, ligge sig ned og placerer noget koldt på området, f.eks. en pose med isterninger ovenpå et viskestykke. Dette skal man holde på området i ca. 30 min.

Ved større blødning eller tegn på betændelse skal kirurgen, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.

Kontrol
Klinisk kontrol 5-7 uger efter operationen. I ca. 60 % af tilfældende er der ikke kommet gendannelse. Hvis der er det ved kontrollen, støttes man til ny behandling.

Denne ambulante behandling har en klar fordel over for operation, hvor man ser ca. 20 % får gendannelse efter operationen.

Her finder du PDF-filer på vandladningsskemaer, som efter nærmere aftale kan printes ud, således de kan medbringes udfyldte til den aftalte konsultation.

ESWT (ekstrakorporal shockbølgeterapi) kan bruges som behandling for impotens.

Mænd med erektiv dysfunktion, inkl. manglende evne til at opretholde en rejsning, kan efter samtale og klinisk undersøgelse evt. tilbydes ESWT behandling. Inden forundersøgelsen skal der tages blodprøver hos egen læge.

Se pris i prislisten, samt pris ved behov for en senere behandling inden for 2 år.

Der ydes intet tilskud fra det offentlige eller Danmark.