Urologisk Klinik Aarhus

Velkommen til Urologisk Klinik Aarhus. Her kan du finde information om hvilke behandlinger vi tilbyder, praktisk information og meget mere. Alle behandlinger udføres af professor, overlæge, dr.med. Lars Lund. Klinikken er privat og modtager således ikke sygesikringspatienter. Undersøgelse og behandling foretages for egen regning.

PATIENTINFORMATION

Her kan du læse nærmere omkring de behandlinger som klinikken tilbyder såsom kikkertundersøgelse af urinblæren, forhudsforsnævring, sportsskader m.fl.

PRAKTISK INFORMATION

Klinikken har ikke aftale med sygesikringen. Undersøgelser og behandling sker for egen regning. Sygesikring Danmark yder tilskud på ambulante operationer afhængigt af forsikringsaftale.

BEHANDLER

Her kan du læse nærmere omkring dr. Lars Lund.

FORSKNING

Her kan nu læse nærmere omkring forskning og se videoer.

KONTAKT

Her finder du adresse, mail og tlf. nr. til klinikken.